หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามใจ๋ปากลำบากต๊อง
อักษรล้านนา
ตาไจปากฯลำบาฯกฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ตามใจตามปากลำบากท้อง]
ความหมาย

สำ.เห็นแก่กินจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย (เช่น ท้องร่วง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามใจ๋ปากลำบากต๊อง (ตาไจปากฯลำบาฯกฯท้อฯง )