หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามใจ๋
อักษรล้านนา
ตามฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตามใจ]
ความหมาย

ก.แล้วแต่ใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามใจ๋ (ตามฯไจ)