หน้าหลัก
ต๋ามใจ๋
ตามฯไจ
[ตามใจ]

ก.แล้วแต่ใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามใจ๋ (ตามฯไจ)