หน้าหลัก
ต๋ามเป๋ว
ตาเปลฯวฯ
[ตามเปลว]

ว.ปล่อยตามกระแส,ไม่ทัดทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามเป๋ว (ตาเปลฯวฯ)