หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามเปิงไจ๋
อักษรล้านนา
ตาเพิงฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตามเพิงใจ]
ความหมาย

ว.ตาม ความพอใจ,ตามที่ชอบใจ,ตามถูกใจ; ต๋ามอันมักเปิงใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามเปิงไจ๋ (ตาเพิงฯไจ)