หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามเตียน
อักษรล้านนา
ตาทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ตามเทียน]
ความหมาย

ก.จุดเทียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามเตียน (ตาทยฯร)