หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามอันมักเปิงใจ๋
อักษรล้านนา
ตาอันฯมักฯเพิงฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตามอันมักเพิงใจ]
ความหมาย

ดู...ต๋ามเปิงใจ๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามอันมักเปิงใจ๋ (ตาอันฯมักฯเพิงฯไจ)