หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามหลัวหิงไฟพะเจ้า
อักษรล้านนา
ตาห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ตามหลัวหิงไฟพระเจ้า]
ความหมาย

ก.การใช้ท่อนฟืนก่อไฟในหน้าหนาว เพื่อถวายความอบอุ่นแก่พระพุทธรูป; ดู...ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามหลัวหิงไฟพะเจ้า (ตาห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า)