หน้าหลัก
ต๋ามหลัวหิงไฟพะเจ้า
ตาห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า
[ตามหลัวหิงไฟพระเจ้า]

ก.การใช้ท่อนฟืนก่อไฟในหน้าหนาว เพื่อถวายความอบอุ่นแก่พระพุทธรูป; ดู...ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามหลัวหิงไฟพะเจ้า (ตาห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า)