หน้าหลัก
ต๋ามหน้าบุญ
ตาห้นฯาบุญ
[ตามหน้าบุญ]

ดู...ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ

ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ
ตาบุญตากัม์มฯ
[ตามบุญตามกรรม]

ว.ตามแต่จะเป็นไป,แล้วแต่บุญกรรมจะหนุนนำหรือนำพาไป; ตามยถากรรม,ตามหน้าบุญ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามหน้าบุญ (ตาห้นฯาบุญ)