หน้าหลัก
ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ
ต๋ามบุญต๋ามก๋รรม
ตาบุญตากัม์มฯ
[ตามบุญตามกรรม]

ว.ตามแต่จะเป็นไป,แล้วแต่บุญกรรมจะหนุนนำหรือนำพาไป; ตามยถากรรม,ตามหน้าบุญ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ (ตาบุญตากัม์มฯ)