หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามกำมัก
อักษรล้านนา
ตามฯคำฯมักฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามคำมัก]
ความหมาย

ว.ตามความต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามกำมัก (ตามฯคำฯมักฯ)