หน้าหลัก
ต๋าฝั่งโหยด
ตาฝั่งฯโห฿ยฯด
[ตาฝั่งโหยด]

ดู...ต๋าฝั่งหยูด

ต๋าฝั่งหยูด
ตาฝั่งฯอยฯด
[ตาฝั่งอฺยูด]

ก.ต๋าฝั่งหยูด - ตลิ่งพัง; ต๋าฝั่งโหยด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าฝั่งโหยด (ตาฝั่งฯโห฿ยฯด)