หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าบอดน้ำใส
อักษรล้านนา
ตาบอฯดนาฯไส
เทียบอักษรไทย
[ตาบอดน้ำใส]
ความหมาย

น.ตาบอดตาใส - ตาที่ดูเหมือนคนปกติ แต่มองไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าบอดน้ำใส (ตาบอฯดนาฯไส)