หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าน้ำ
อักษรล้านนา
ตานาฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาน้ำ]
ความหมาย

น.ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าน้ำ (ตานาฯ)