หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าตี๋น
อักษรล้านนา
ตาตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาตีน]
ความหมาย

น.ตาตุ่ม - อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกระดูกกลมๆ ตรงด้านข้างของข้อเท้าทั้งสองข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าตี๋น (ตาตีนฯ)