หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าจั้ง
อักษรล้านนา
ตาชั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาชั่ง]
ความหมาย

น.ตาชั่ง; กิ๋โล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าจั้ง (ตาชั่งฯ)