หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างแอ่ว
อักษรล้านนา
ตางฯแอ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตางแอ่ว]
ความหมาย

ว.ไปทำธุระหรือทำงาน (พร้อมกับถือโอกาสเที่ยวด้วย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างแอ่ว (ตางฯแอ่วฯ)