หน้าหลัก
ต๋างเข้า
ต๋างเข้า
ตางฯเขั้า
[ตางเข้า]

ก.กินแทนข้าวเช่น กินกลอย ขนม ขนมปัง ผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้อิ่มแทนกินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างเข้า (ตางฯเขั้า)