หน้าหลัก
ต๋างบอม
ตางฯบอฯม
[ตางบอม]

น.สัตว์ที่มีขนาดย่อมกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างบอม (ตางฯบอฯม)