หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างบอม
อักษรล้านนา
ตางฯบอฯม
เทียบอักษรไทย
[ตางบอม]
ความหมาย

น.สัตว์ที่มีขนาดย่อมกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างบอม (ตางฯบอฯม)