หน้าหลัก
ต๋างต๋า
ตางฯตา
[ตางตา]

ก.ทำหน้าที่ดูแล (บ้านเมือง/กิจการงานต่างๆ) แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างต๋า (ตางฯตา)