หน้าหลัก
ต๋าก้าม
ตาค่าฯมฯ
[ตาค่าม]

น.สะโพก ตะก้าม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าก้าม (ตาค่าฯมฯ)