หน้าหลัก
ต๋าก่อน
ตาก่อฯร
[ตาก่อน]

ว.แต่ก่อน,ในอดีต,อดีตกาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าก่อน (ตาก่อฯร)