หน้าหลัก
ต๋อม
ตอฯม
[ตอม]

ก.ตอม - รุมกันเข้ามา เช่น แมงงนต๋อมจิ๊นเน่า - แมลงวันตอมเนื้อเน่า; เผิ้งต๋อมดอกไม้ - ผึ้งตอมดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อม (ตอฯม)