หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนหำหมา
อักษรล้านนา
ตอฯรหำหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ตอนหำหมา]
ความหมาย

ก.การทำหมันสุนัขโดยวิธีบีบหรือผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนหำหมา (ตอฯรหำหมฯา)