หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนควาย
อักษรล้านนา
ตอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตอนฅวาย]
ความหมาย

ก.ทำหมันควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนควาย (ตอฯร)