หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนกิ่งไม้
อักษรล้านนา
ตอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตอนกิ่งไม้]
ความหมาย

ก.รานกิ่งไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนกิ่งไม้ (ตอฯร)