หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อน
อักษรล้านนา
ตอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตอน]
ความหมาย

ก.ราน,ช่วงเวลา,ทำหมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อน (ตอฯร)