หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋องเหียง
อักษรล้านนา
ตอฯงหยฯง
เทียบอักษรไทย
[ตองเหียง]
ความหมาย

น.ใบเหียง ขนาดเล็กกว่าใบพลวง มีขน ไม่นิยมไพรเป็นตับมุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องเหียง (ตอฯงหยฯง)