หน้าหลัก
ต๋องมูลี
ตอฯงมูลี
[ตองมูลี]

น.ใบตองที่ใช้มวนบุหรี่ ได้แก่ ต๋องจ่อ หรือ ต๋องจ่า รวมถึงใบตองแห้งที่ใช้มวนบุหรี่ด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องมูลี (ตอฯงมูลี)