หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋องตึงหมานั่ง
อักษรล้านนา
ตอฯงทึงฯหมฯานั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตองทึงหมานั่ง]
ความหมาย

น.ใบหลวงชนิดต้นเตี้ยเป็นพุ่มติดกับพื้นนิยมใช้ใบสดห่อของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องตึงหมานั่ง (ตอฯงทึงฯหมฯานั่งฯ)