หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋องตึง
อักษรล้านนา
ตอฯงทึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตองทึง]
ความหมาย

น.ใบพลวง คนเมืองเหนือเรียก ''ต๋องตึง'' - คือใบของต้นพลวง หรือต้นไม้ตึง เป็นรูปไข่มีขนาดใหญ่ กว้าง 12-20 ซ.ม. ยาว 14-36 ซ.ม. เนื้อหนาเกลี้ยงเป็นมัน ยืดหยุ่น ไม่แตกหรือฉีกง่าย บางชนิดมีขนกระจายประปราย โคนใบหยักเว้า ปลายสอบ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง กาบหุ้มยอดอ่อนสีเทามีขนสั้น ใบที่ยังไม่แก่คนในภาคเหนือนิยมเก็บมาห่อของ เช่น ห่อผัก ห่อข้าวห่อ คล้ายใบตองหรือใบบัวในภาคกลาง ใบพลวง(ต๋องตึง) เมื่อแก่จะหล่นจากต้น ชาวบ้านเก็บมาไพรเป็นตับใช้มุงหลังคาคล้ายหญ้าคา มีความทนทานหลายปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องตึง (ตอฯงทึงฯ)