หน้าหลัก
ต๋องจ่อ
ตอฯงจํอฯ
[ตองจ่อ]

น.ใบตองอ่อนที่นาบด้วยเตารีดหรือถุงทรายร้อน เพื่อใช้มวนบุหรี่; ต๋องจ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องจ่อ (ตอฯงจํอฯ)