หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋องก้วยงำเคือ
อักษรล้านนา
ตอฯงก้ลฯวฯงำเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตองกล้วยงำเครือ]
ความหมาย

น.ใบตองใบเล็กๆใบสุดท้ายที่คลุมบนเครือกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องก้วยงำเคือ (ตอฯงก้ลฯวฯงำเระฯคิอฯอ)