หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋องก้วย
อักษรล้านนา
ตอฯงก้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตองกล้วย]
ความหมาย

น.ใบตอง หรือใบกล้วย ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''ต๋องก้วย หรือ ใบต๋อง''; ดู...ใบต๋อง

ออกเสียงล้านนา
ใบต๋อง
อักษรล้านนา
ไบตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ใบตอง]
ความหมาย

น.ใบตอง หรือใบกล้วย คนล้านนาเรียก ''ใบต๋อง หรือ ต๋องก้วย'' คือใบของต้นกล้วย มีการนำมาใช้หลากหลาย เพราะมีขนาดใหญ่ ยืดหยุ่น กันน้ำ เนื้อใบตองมีความนุ่ม เหนียว ไม่เปราะและฉีกง่าย มีความหนาพอเหมาะ และสามารถนำมาตกแต่งได้ มีการใช้ใบกล้วยในการห่ออาหาร และเป็นภาชนะอาหารอย่างกว้างขวาง ใช้ทำกระทงใส่ขนม ถาด บายศรี มีการนำมาใช้ตกแต่ง และใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมความเชื่อของฮินดูและพุทธ และยังใช้มวนบุหรี่ได้อีกด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องก้วย (ตอฯงก้ลฯวฯ)