หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋อง
อักษรล้านนา
ตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตอง]
ความหมาย

น.เรียกใบไม้ชนิดต่างๆที่มีขนาดใหญ่ ว่า "ต๋อง" เช่น ต๋องตึง-ใบพลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อง (ตอฯง)