หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋บบ่าผาบ
อักษรล้านนา
ต฿ปฯบ่าฯผาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตบบ่าผาบ]
ความหมาย

ก.การแสดงท่ารำมือเปล่าแบบมีชั้นเชิงในการต่อสู้ ที่ใช้ฝ่ามือตบไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้ามือ หลังมือ ศอก เข่า น่อง เท้า เป็นต้น อย่างรวดเร็ว ทั้งข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง เพื่อให้เกิดเสียงดัง อย่างคล่องแคล่ว สง่างาม และน่าเกรงขาม เป็นการแสดงความพร้อม ของร่าง กาย ทำให้จิตใจเกิดความเชื่อมั่น และถือเป็นการข่มขวัญข้าศึกศัตรูอีกด้วย ปกติ มักแสดงก่อนการรำดาบ; ฟ้อนบ่าผาบ, ฟ้อนเจิง,ต๋บขะหนาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋บบ่าผาบ (ต฿ปฯบ่าฯผาปฯ)