หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดหมา(หญ้า)
อักษรล้านนา
ต฿ดฯหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ตดหมา]
ความหมาย

น.หญ้าตดหมูตดหมา - ชื่อไม้เถา ลำต้นและใบมีขน กลิ่นเหม็น นิยมใช้ยอดกินกับส้มตำ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดหมา(หญ้า) (ต฿ดฯหมฯา)