หน้าหลัก
ต๋งเมืองลั่น
ต฿งฯเมิอฯงลั่นฯ
[เมืองลั่น]

ว.แผ่นดินไหว,แผ่นดินแตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งเมืองลั่น (ต฿งฯเมิอฯงลั่นฯ)