หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋งเมืองลั่น
อักษรล้านนา
ต฿งฯเมิอฯงลั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[เมืองลั่น]
ความหมาย

ว.แผ่นดินไหว,แผ่นดินแตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งเมืองลั่น (ต฿งฯเมิอฯงลั่นฯ)