หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋งหี
อักษรล้านนา
ต฿งฯหี
เทียบอักษรไทย
[ตงหี]
ความหมาย

น.ส่วนปลายสุดของอวัยวะเพศหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งหี (ต฿งฯหี)