หน้าหลัก
ต๋งหี
ต฿งฯหี
[ตงหี]

น.ส่วนปลายสุดของอวัยวะเพศหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งหี (ต฿งฯหี)