หน้าหลัก
ต๋งดัง
ต฿งฯดังฯ
[ตงดัง]

น.สันจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งดัง (ต฿งฯดังฯ)