หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ง
อักษรล้านนา
ต฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตง]
ความหมาย

ก.รอด - ไม้ที่วางบนคานสำหรับรองพื้นกระดานหรือฟาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ง (ต฿งฯ)