หน้าหลัก
ต๋กเสิ๋ก
ต฿กฯเสิ้กฯ
[ตกเสิก]

ก.ทำศึก,ทำสงคราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเสิ๋ก (ต฿กฯเสิ้กฯ)