หน้าหลัก
ต๋กเคือ
ต฿กฯเระฯคิอฯอ
[ตกเครือ]

ก.ออกเครือ (ใช้กับกล้วย เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเคือ (ต฿กฯเระฯคิอฯอ)