หน้าหลัก
ต๋กสะเกิ๋ด
ต฿กฯสเกิดฯ
[ตกสะเกิด็]

ว.ตะลึง - อาการที่ชงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง; ต๋กสะหลั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กสะเกิ๋ด (ต฿กฯสเกิดฯ)