หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กล่อย
อักษรล้านนา
ต฿กฯล่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกล่อย]
ความหมาย

ว.ตกต่ำ,มีสภาพเลวกว่าเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กล่อย (ต฿กฯล่อฯยฯ)