หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กพึกๆ
อักษรล้านนา
ต฿กฯระฯพึกฯๆ,ต฿กฯภึกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ตกพรึกๆ,ตกภึกๆ]
ความหมาย

ก.ร่วงพรู - ร่วงลงมาพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ซายต๋กพึกๆ - ทรายร่วงหล่นลงเป็นจำนวนมาก,น้ำต๋าย้อยพึกๆ - น้ำตาร่วงพรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กพึกๆ (ต฿กฯระฯพึกฯๆ,ต฿กฯภึกฯๆ)