หน้าหลัก
ต๋กต๋ายาม
ต฿กฯตายามฯ
[ตกตายาม]

ว.ได้ฤกษ์,ถึงเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต๋ายาม (ต฿กฯตายามฯ)