หน้าหลัก
ต๋กตาง
ต฿กฯทาฯงฯ
[ตกทาง]

ว.เข้าที่เข้าทาง,อยู่ระหว่างการเดินทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กตาง (ต฿กฯทาฯงฯ)