หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กงวง
อักษรล้านนา
ต฿กฯงวฯง
เทียบอักษรไทย
[ตกงวง]
ความหมาย

ก.(ข้าว)ออกรวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กงวง (ต฿กฯงวฯง)