หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊าวปันต๋า
อักษรล้านนา
ท้าฯวฯพันฯตา
เทียบอักษรไทย
[ท้าวพันตา]
ความหมาย

น.พระอินทร์ - ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นท้าวสหัสนัยน์,ท้าวสักกะเทวาธิราช,ท้าวมัฆวาน,อัมรินทร์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าวปันต๋า (ท้าฯวฯพันฯตา)