หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊าว
อักษรล้านนา
ท้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้าว]
ความหมาย

น.ท้าว - ผู้เป็นใหญ่,พระเจ้าแผ่นดิน,ตำแหน่งประกอบชื่อผู้ชายที่เป็นเชื้อสายเจ้าหรือขุนนาง ก.ใช้มือวางพื้นรับน้ำหนักตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าว (ท้าฯวฯ)